top of page
WhatsApp Image 2021-04-12 at 11.59.09.jp

מאיר עמית

מורה לשיטת אלכסנדר

על שיטת אלכסנדר

שיטת אלכסנדר

"יש החושבים ששיטת אלכסנדר אמורה לשפר את יציבתו של האדם, ואכן ניתן לראותה גם כך, אך היא עוסקת בהרבה יותר מזה. השיטה מאפשרת לבן האנוש להשהות את תגובתו המורגלת, כשהיא אינה מתאימה, ולהגיב בצורה מודעת ושקולה, תגובה ברמת הבינה, שהיא אינטליגנטית יותר".

השיטה מתאימה לאנשים אשר מוכנים לשקם את הגמישות במחשבה ולבחון מחדש את השימוש שהם משתמשים בעצמם ברמה הגופנית, הנפשית והרוחנית-מילולית.

שיטת אלכסנדר מככבת בקטע המיוחד בהתנהגות האדם שבין הגירוי לבין התגובה, ומביאה אור כוכבים לתחום זה הנמצא עדיין באפלה. בשיטת אלכסנדר משפרים את הבקרה העצמית ומעדנים את הערנות החושית, וכך משתפר השימוש שהאדם משתמש בעצמו.

אלכסנדר טען שהחדש והטעות כרוכים זה בזה, ורק מי שמוכן לקבל את הטעות, יעז להצטרף לתהליך חדש - "אל תבוא ללמוד אצלי אם אינך יכול לחייך כשאני מראה לך שאתה טועה".

ולכן ההשתלבות בכיוון שיטת אלכסנדר מחייבת שינוי בדפוס החשיבה המקובל בהתייחסות לטעות.

השיטה עוזרת לאדם לקבל את הסדר ואת האי-הסדר כמציאות איתנה ולא כבלבול מפחיד.

מאמרים אחרונים

קצת עליי

Meir Amit alexander method

מאיר עמית

לאחר שסבלתי מאיבוד תחושה ביד ימין ובחלק הימני של פני, וכאשר הרפואה הקובנבציונלית לא הצליחה לתת מענה למצבי, התוודעתי לשיטת אלכסנדר והתחלתי ללמוד אותה.

כתוצאה משיפור בתפקודי, החלטתי לעשות הסבה מקצועית ולהפוך למורה מוסמך לשיטת אלכסנדר , על מנת לסייע לעצמי ולאחרים.

במשך 35 שנה אני מורה את שיטת אלכסנדר לתלמידים פרטיים ומנהל קורס להכשרת מורים לשיטה.

הפנייה לשיטת אלכסנדר וההתפתחות המתמדת בכיוונה חוללה שינוי משמעותי באורח חיי ובגישתי לחיים.

את התובנות והמסרים שגיבשתי לאורך השנים אני מעביר כאן באתר ובספרי "שיטת אלכסנדר - שינוי ממעלה שנייה".

קצת עליי

ראיון שעשיתי
עבור רדיו מהות החיים

LOGO RADIO מהות החיים
meir amit end of class 2021

צרו קשר

רוצים להתנסות בשיטת אלכסנדר? מוזמנים להתקשר אליי

כתובת
מאיר בר אילן, נתניה

טלפון
052-2931404

Contact
bottom of page